Vrouwenkracht Methode®

heel & transformeer je leven

De Vrouwenkracht Methode® is bedacht door Tamara Beekmans van de Vrouwenkracht Academie. Het is een zeer effectieve methode die op alle lagen je denk- en gedragspatronen blijvend aanpakt en veranderingsprocessen in gang zet, omdat je ze bij de kern aanpakt. De kracht zit hem in de combinatie van de facetten, waarvan sommige andere methodes worden overgeslagen.

Doordat ik zelf deze methode helemaal heb doorleefd en erin ben opgeleid om met deze methode te coachen, kan ik jou goed begeleiden in de processen die je doorgaat als je met de Vrouwenkracht Methode® gaat werken.

De Vrouwenkracht Methode® kent 7 essentiële stappen
tot blijvende transformatie:

1. Interne veiligheid: Zorgen voor interne veiligheid, patronen beschermingsmechanisme opsporen, goed je lichaam gronden en bewonen. Verlangen om naar toe te werken, bewust worden van pijnlijke patronen, verantwoordelijkheid dragen voor je proces.

2. Karresporen: Je negatieve grondovertuigingen herprogrammeren naar nieuwe positieve.

3. Innerlijke criticus: Loskomen van de identificatie met je innerlijke criticus, saboteurs en andere ikken.

4. Opschonen pijnlichaam door verbinding met je gekwetste innerlijke kinddeel: Heling van je gekwetste kinddeel en vrijmaken van je speelse kind en schoonmaken van pijnlichaam (waarin je eerder pijnlijke emoties hebt onderdrukt, zit nog steeds op celniveau opgeslagen).

5. Vijf minutenregel: Ontladen eerder onderdrukte pijnlijke emoties zonder verhaal of analyse, in verbinding komen met je lichaam.

6. Herschrijven van je verhaal: Je eigen plek bewust gaan innemen (bestaansrecht), je blinde vlek leren doorzien en transformeren.

7. Hart/Ziel/Lichaam/Hoger Bewustzijn activatie: Activeren hartsbewustzijn (passie/ levenslust/spirit), hoger bewustzijn (grote geheel overzien, hogere trillingsfrequentie), in verbinding komen met je ziel (missie) en deze gaan leven.

Met de Vrouwenkracht Methode® leer je hoe je oude, opgeslagen pijn kanaliseert en je pijnlichaam tot rust brengt door je emoties te uiten, waardoor je weer bij je intuïtie kunt komen.

Je leert je bewust te worden van je egomechanisme en de delen die je niet ondersteunen leer je te transformeren naar wel ondersteunende delen.

Zo kun jij je patronen loslaten die jou niet meer dienen en vanuit vrijheid keuzes maken. Je ontdekt jouw onbegrensde potentieel en gaat actief aan de slag om jezelf te helen met de stappen uit de Vrouwenkracht Methode®.

Met de Vrouwenkracht Methode® hebben al honderden vrouwen in de afgelopen 8 jaar geleerd hoe ze zichzelf kunnen helen om vervolgens hun leven te gaan leiden vanuit hartsbewustzijn en afgestemd op hun zielsmissie.

Je kunt met mij aan de slag met de Vrouwenkracht Methode® in de vorm van 1-op-1 coaching die online en/of live aan mijn keukentafel in Geldrop plaatsvindt.